www.jezykoznawstwo.ahe.lodz.pl
Od redakcji

Czasopismo "Językoznawstwo" obejmuje pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych.
Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych.
Przewidujemy też publikacje o wyraźnym ukierunkowaniu tematyczno-problemowym, o czym będziemy informować w poprzedzającym numerze czasopisma.

Rocznik ma zasięg ogólnopolski.

W ramach współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną zapraszamy na studia I i II stopnia na kierunku Filologia Polska, gdzie można wybrać jedną z trzech nowoczesnych specjalności:

  • Reklama i komunikacja kreatywna
  • Architektura informacji
  • Komunikacja kreatywna
Więcej informacji o programie i trybach studiowania można uzyskać na stronie kierunku Filologia Polska.


Językoznawstwo webmaster@ahe.lodz.pl