Podstrony

 • Od redakcji

  Czasopismo "Językoznawstwo" obejmuje pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych.
  Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych.
  Przewidujemy też publikacje o wyraźnym ukierunkowaniu tematyczno-problemowym, o czym będziemy informować w poprzedzającym numerze czasopisma.

  Rocznik ma zasięg ogólnopolski.

  W ramach współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną zapraszamy na studia I i II stopnia na kierunku Filologia Polska, gdzie można wybrać jedną z trzech nowoczesnych specjalności:

  • Reklama i komunikacja kreatywna
  • Architektura informacji
  • Komunikacja kreatywna

  Więcej informacji o programie i trybach studiowania można uzyskać na stronie kierunku Filologia Polska.