Podstrony

 • Call for papers

  Czasopismo „Językoznawstwo” publikuje na swych łamach materiały poświęcone aktualnym problemom współczesnej lingwistyki obejmujące zagadnienia systemu gramatycznego i leksykalnego, semantyki i pragmatyki językowej, leksykologii i leksykografii, gramatyki kontrastywnej, socjolingwistyki, kontaktów językowych, polityki językowej oraz procesów nauczania i uczenia się języków obcych.

  Tekst pisany czcionką 12 p. z interlinią 1,5 powinien mieć objętość około 20 stron, zawierać:

   tytuł, streszczenie i słowa kluczowe po polsku

   tytuł, streszczenie i słowa kluczowe po angielsku

   przypisy – jedynie rzeczowe i słownikowe na dole strony

   bibliografię w stylu harwardzkim wraz z bibliografią końcową

  Ważne: Do artykułów pisanych cyrylicą bibliografia musi być dołączona również w transkrypcji angielskiej BGN/PCGN.

  Informujemy, że od 2022 roku czasopismo zaczyna ukazywać się dwa razy w roku jako półrocznik. Redakcja zaprasza do zgłaszania swoich artykułów w systemie OJS (link na dole strony) w nieprzekraczalnych terminach:

  – do dnia 10 marca (do pierwszego zeszytu w roku)

  – do dnia 5 września (do drugiego zeszytu w roku).

   

  ZGŁOŚ TEKST