Podstrony

 • Informacje dla autorów - Zasady publikowania tekstów w czasopiśmie

  Informacje dla autorów

  Autorów prosimy o zachowanie  następujących zasad przygotowania tekstu:

  Dokument powinien zostać dostarczony w postaci elektronicznej, w pliku .DOC (program Word) oraz w formie wydruku; czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza).

  Omawiane w artykułach jednostki (wyrazy, zwroty) wyodrębniamy kursywą.

  Cytaty zamieszczone w tekście zapisujemy w cudzysłowie, dłuższe cytaty (ponad dwa wiersze) – w osobnych akapitach, mniejszą czcionką, bez cudzysłowu.

  Znaczenia wyrazów podajemy w tzw. łapkach.

  Wyrazy hasłowe wyodrębniamy pogrubieniem.

  Obowiązują przypisy dolne. Poszczególne elementy adresu bibliograficznego oddzielamy przecinkami. W przypisach stosujemy polskie skróty: tamże, dz.cyt., incipit tytułu w przypadku przywołania więcej niż jednej pracy danego autora.

  Wszystkie tabele i wykresy muszą być ponumerowane, opatrzone tytułem i źródłem.

  Bibliografię sporządzamy według następującego wzoru:

  Nazwisko inicjał imienia, rok wydania, Tytuł, miejsce wydania, numery stron.

  Jeżeli publikacja ma wielu autorów, podajemy wszystkie nazwiska. Kursywą podajemy tytuły książek, rozdziałów, artykułów. W cudzysłowach podajemy tytuły czasopism.

  Pozycje bibliograficzne powinny być uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów. Prace jednego autora należy uporządkować alfabetycznie według tytułów.

  Ze względu na wprowadzenie wersji elektronicznej czasopisma odnośniki do stron internetowych muszą być aktywne, zweryfikowane przez autora przed oddaniem tekstu do redakcji z opisaną datą dostępu do strony. Dodać w opisie DOI, jeśli cytowane materiały posiadają adres DOI, http://www.jezykoznawstwo.ahe.lodz.pl/sites/default/files/01J%C4%99zykoznawstwo_15_ZAYNULDINOV.pdf, (dostęp: 16-12-2013). DOI: 10.25312/2391-5137.15/2021_0lazt

  Do artykułów pisanych cyrylicą bibliografia musi być dołączona również w transkrypcji angielskiej BGN/PCGN.

  Artykuły zgłaszane do czasopisma nie powinny przekraczać objętości 1,5 arkusza wydawniczego (do 60 tys. zzs). Preferowane są artykuły w językach konferencyjnych (angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim).

  Prosimy o dołączenie do tekstu krótkiego streszczenia (do 15 wierszy) wraz z tytułem i słowami kluczowymi w językach polskim i angielskim.

  Prosimy o podanie tytułu lub stopnia naukowego, adresu reprezentowanego ośrodka naukowego, adresu prywatnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

   

  ZGŁOŚ TEKST