Podstrony

 • Informacje dla autorów - Zapora ghostwriting

  Redakcja czasopisma naukowego JĘZYKOZNAWSTWO w 2011 roku wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych, aby przeciwdziałać nagannym praktykom, nazywanym „ghostwriting” oraz „guest authorship”.
  Podkreślamy, że praktyki „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

  Wszelkie przejawy nierzetelności, zwłaszcza łamanie etyki naukowej, będą przez redakcję dokumentowane.

  W celu uniknięcia podobnych przypadków, redakcja czasopisma JĘZYKOZNAWSTWO zwraca się z uprzejmą prośbą o ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

  Autorzy publikacji proszeni są o złożenie stosowych oświadczeń o autorskim przygotowaniu opracowania. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Wydawnictwa AHE: www.wydawnictwo.ahe.lodz.pl