Podstrony

 • Redakcja

  Redakcja czasopisma

  Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal (redaktor naczelny)
  Dr Anna Fadecka (z-ca redaktora naczelnego)

  Rada programowa

  Prof. dr hab. Diana Blagoeva (Instytut Języka Bułgarskiego, Bułgarska Akademia Nauk, Bułgaria)
  Prof. dr hab. Grażyna Habrajska (Uniwersytet Łódzki)
  Prof. dr hab. Eugene Ivanov (Mohylev State A. Kuleshov University, Białoruś)
  Dr Anna Kisiel (KU Leuven, Belgia)
  Prof. dr hab. Siya Kolkovska (Instytut Języka Bułgarskiego, Bułgarska Akademia Nauk, Bułgaria)
  Prof dr hab. Gintautas Kundrotas (Vytautas Magnus University, Litwa)
  Prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Prof. nadzw. dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska (Uniwersytet Łódzki)  
  Prof. dr hab. Wolfgang Mieder (University of Vermont, USA)
  Prof. dr hab. Valerij Mokienko (Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja)
  Prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
  Prof. dr hab. Tatiana Shkapenko (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta, Rosja)
  Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sitarski  (UAM w Poznaniu)
  Dr Slávka Tomaščiková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja)
  Prof. dr hab. Harry Walter (Universität Greifswald, Niemcy)
  Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wysoczański (Uniwersytet Wrocławski)
  Prof dr hab. Andrey Zaynuldinov (University of Barcelona, Hiszpania)
   

  Redaktorzy naukowi numeru

  Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal
  Dr Anna Fadecka

  Redaktorzy tematyczni

  Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal
  Dr Anna Fadecka
  Dr Olga Majchrzak

  Redaktorzy językowi

  Anna Fadecka (j. polski), Michael Fleming (j. angielski),
  Irina Kabyszewa (j. rosyjski), Krzysztof Kusal (j. białoruski, rosyjski, ukraiński)

  Recenzenci:

  Dr hab., prof. nadzw. UWr Oleh Beley
  Prof. nadzw. dr hab. Danuta Grzesiak-Witek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Prof. dr hab. Gintautas Kundrotas (Vytautas Magnus University)
  Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Narloch (UAM w Poznaniu)
  Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Ratajczyk (Uniwersytet Łódzki)
  Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sitarski  (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
  Prof. dr hab. Andrey Zaynuldinov (University of Barcelona)